Reseller Terms & Conditions

เพิ่มเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นตัวแทน SKINPLANTS Reseller

 

1. ข้อตกลง:

1.1 การเป็น Reseller จะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้มีการลงทะเบียนสมัครและได้รับคัดเลือกจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะแจ้งผลการสมัคร และทำบัญชี Reseller เข้าระบบ จากนั้น เลือกแพคเกจเพื่อซื้อ Reseller Club Credits ตามเงื่อนไขจากทางบริษัท จึงจะสามารถเริ่มระบบ Reseller ของบริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัดได้

1.2 การสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดภายในแบรนด์ Skinplants Reseller จะต้องซื้อด้วย Store Credits เท่านั้น

**Store Credits ได้จากการชำระซื้อแพคเกจ Reseller Club Credits ตามบริษัทกำหนด**

2. ขอบเขตความรับผิดชอบ:

2.1 การจำหน่ายสินค้าปลีก Reseller สามารถขายในช่องทาง FACEBOOK / Instagram / Line /Website/YouTube/ TikTok /Twitter/ Shopee /Lazada / JD Central และ อื่นๆในลักษณะคล้ายกัน ในนามร้านค้า หรือ User ของตนเองได้

2.2 บริษัทรับรองและรับผิดชอบมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ด้วยมาตรฐานการผลิต และได้รับสินค้าใน สภาพที่สมบูรณ์

2.3 บริษัทรับผิดชอบการจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชม. หลังจากได้รับคำสั่งซื้อจากระบบ โดยจะจัดส่งสินค้าไปยังที่หมายปลายทางตามที่ Reseller ได้ระบุไว้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.4 บริษัทยินดีให้บริการลูกค้า หากต้องการปรึกษารายละเอียดและสรรพคุณของสินค้า หรือปัญหาผิว โดยจะได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างสมบูรณ์ ตามมาตรฐานการจัดการของบริษัท

2.5 บริษัทรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในเรื่องของราคาและโปรโมชั่นต่างๆ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนด

2.6 ความผิดพลาดที่เกิดจาก Reseller ที่มีต่อลูกค้าทั้งในเรื่องของสินค้าชำรุดขณะจัดส่งให้ลูกค้า การจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการสังซื้อ หรือ ความผิดพลาดอื่นๆในลักษณะคล้ายกัน Reseller จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาในส่วนนี้เองทั้งหมด

3. การคืนสินค้า การแลกแต้มสะสม และเงื่อนไขการชำระสั่งซื้อสินค้า:

3.1 ในกรณีที่มีการคืนสินค้าจากลูกค้า บริษัทจะพิจารณาและรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทกำหนดเท่านั้น อาทิ กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

3.2 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ปริมาณที่บรรจุ ราคา หรือ สินค้าใหม่ ทางเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วัน

3.3 เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าของ Reseller

- การสั่งซื้อสินค้าในระบบตัวแทน จะเป็นการสั่งซื้อผ่าน Store Credits เท่านั้น (1 SKC มีมูลค่า 1 บาท)

- Store Credits จะได้จากการชำระเงินซื้อ Reseller Club Credits บน Website Skinplants.com เท่านั้น

- Reseller ต้องสั่งซื้อ Reseller Club Credits เมื่อแรกเข้า Package ใดก็ได้ เพื่อรับการอนุมัติการเป็น Reseller โดยสมบูรณ์

- Reseller จะไม่มีเงื่อนไขในการรักษายอดขายในแต่ละเดือน

- หาก Reseller ไม่มีการเคลื่อนไหวในส่วนของการสั่งซื้อ ภายใน 6 เดือน ระบบจะทำการระงับสถานภาพการเป็น Reseller และจะพ้นสภาพการเป็น Reseller และจะทำการระงับ Store Credits ทั้งหมด

- บริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อคืนสินค้า หรือ แลกเปลี่ยน Store Credits กลับเป็นเงินสดทุกกรณี

3.4 แต้มสะสมของ Reseller

- Reseller จะได้รับแต้มสะสมจากการสั่งซื้อแพ็คแกจ โดยยอดคำสั่งซื้อแพ็คเกจทุก 500 บาท จะได้รับ Point สะสม 1 Point

- Reseller และสมาชิกออนไลน์จะได้รับ SKC เครดิตสะสมจากการสั่งซื้อสินค้า โดยทุกๆคำสั่งซื้อจะได้รับ SKC เครดิตสะสมเพิ่มจำนวน 1% จากยอดทุกครั้ง

- Point สะสมของ Reseller สามารถนำมาแลกของรางวัลตามโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทตามที่บริษัทกำหนดได้

4. เงื่อนไขการยกเลิกสถานภาพ Reseller:

4.1 Reseller จะต้องแสดงราคา โดยไม่ต่ำกว่า ราคาขั้นต่ำ ที่บริษัทกำหนด หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทมีสิทธิยกเลิกสถานภาพการเป็น Reseller ทันที *

4.2 บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ Reseller จำหน่ายสินค้าต่อ Reseller ท่านอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทุกประการที่ท่านจะได้รับ และระงับการเป็น Reseller ทันที

4.3 บริษัทมีนโยบายในการป้องกันสินค้าปลอม ละการลอกเลียนแบบสินค้า และสามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคนิคพิเศษ หากตรวจพบว่ามีการลอกเลียนแบบสินค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายและต้องห้าม และถือเป็นละเมิดทรัพย์ปัญญาอย่างรุนแรง หาก Reseller มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจะยกเลิกสถานภาพการเป็น Reseller ทันทีและดำเนินคดีตามกฎหมายและปรับ 200 เท่า ของมูลค่าสินค้าราคาปลีกที่พบ

4.4 การ Over Claim สรรพคุณของสินค้าจนเกินจริงที่ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย หากพบว่ามีการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทจะยกเลิกการเป็น Reseller ทันที โดยที่ Reseller จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อคู่กรณี

5. การยอมรับและตกลงตามเงื่อนไข:

5.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้ เมื่อ Reseller คลิกตกลงยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในหน้าสมัครให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ได้รับการยอมรับโดยอัตมัติ